Hướng dẫn bug satoshi

Đầu tiên các bạn đăng ký các site dưới đây
http://20hk.com/?ref=16243
http://bitcoball.com/?ref=11169
http://hamsab.net/golden/?ref=13246
Đây là video mình Hướng dẩn bug satoshi không giới hạn số lầ bug nhé làm nhiều ăn nhiều satoshi thôi nhé
Mọi người làm lần nào rút về lần đó nhé
đừng dồn mà nhỡ nó sập thì mất hết